всего 48 предложений
Регард
(495)921-4158, (800)250-4158
Polycom VoiceStation 300
2200-17910-122
21910 p.
Регард
(495)921-4158, (800)250-4158
Polycom 2200-65878-001
Polycom 2200-65878-001
63110 p.
Регард
(495)921-4158, (800)250-4158
Polycom
2215-26942-001
5250 p.
Регард
(495)921-4158, (800)250-4158
Polycom 2215-24143-001
10920 p.
Регард
(495)921-4158, (800)250-4158
Polycom 2457-26764-072
Polycom 2457-26764-072
12660 p.
Регард
(495)921-4158, (800)250-4158
Polycom 2215-06177-001
15330 p.
Регард
(495)921-4158, (800)250-4158
Polycom 2200-12450-114
Polycom SoundPoint IP 450
16320 p.
Регард
(495)921-4158, (800)250-4158
Polycom 7200-63550-114
Polycom 7200-63550-114
480590 p.
Регард
(495)921-4158, (800)250-4158
Polycom 2457-23521-001
Polycom 2457-23521-001
4480 p.
Регард
(495)921-4158, (800)250-4158
Polycom 2200-31334-001
Polycom 2200-31334-001
6240 p.
Регард
(495)921-4158, (800)250-4158
Polycom 2215-64200-001
Polycom 2215-64200-001
119290 p.
Регард
(495)921-4158, (800)250-4158
Polycom 2200-40040-001
Polycom 2200-40040-001
18530 p.
Регард
(495)921-4158, (800)250-4158
Polycom 2200-46157-114
12980 p.
Регард
(495)921-4158, (800)250-4158
Polycom 2215-65169-001
7160 p.
Регард
(495)921-4158, (800)250-4158
Polycom 2200-41220-002
Polycom 2200-41220-002
2070 p.
Компания "Орион Ресурс"
(499)704-5305, 704-6105
Polycom RealPresence Group 300-720p
RealPresence Group 300-720p: Group 300 HD codec, EagleEye III camera, mic array, univ. remote, NTSC/ PAL. Cables: 1 HDMI 1.8m, 1 CAT 5E LAN 3.6m, 1 HDCI analog 3m, Power: RUSSIA-Type C, CE 7/ 7. Maintenance Contract Required 7200-63420-114 Код: 100129458
538683 p.
Регард
(495)921-4158, (800)250-4158
Polycom 8200-63740-001
Polycom 8200-63740-001
211110 p.
Регард
(495)921-4158, (800)250-4158
Polycom 2215-28283-001
Polycom 2215-28283-001
13300 p.
Регард
(495)921-4158, (800)250-4158
Polycom 2457-63542-001
Polycom 2457-63542-001
3260 p.
Регард
(495)921-4158, (800)250-4158
Polycom 7230-25659-015
Polycom 7230-25659-015
31270 p.

всего моделей: 48
123
вперёд >>